Ney

Ney, üflemeli müzik aletleri arasında yer alan kaval biçiminde olan kamıştan yapılmış olan bir çalgı aletidir. Türk sazı olarak da bilinen ney Dünya’da tasavvuf müziğinin sembolü haline gelmiştir. Ney çalgı aleti için diğer çalgı aletlerinden farklı olarak çalmak yerine bu anlamda üfleme tabiri de kullanılan bir müzik aletidir. Ney buradaki üfleme tabirini aslında ALLAH’ın yaratılış da ruhu üflemesi ile almakta olup ney sesi için üflenirken ağızdan üfleme esnasında ‘’Hû’’ sesi çıkarılmasıdır. Burada çıkarılan hu sesi ‘’O’’ anlamında yani ALLAH olarak içtenlikle belirtilmektedir. Ney çalgı aleti kullanıcısına kullanım olanakları açısından zengin ve farklı icra olanakları sunmaktadır. Neyin içi boş bir kamıştan yapılmış olup üst kısmında 6 adet deliği bulunurken arka kısmında ise 1 adet deliği bulunmaktadır. Ney üzerinde bulunan deliklerden sesin çıkması olayı üflemenin şiddeti özelliğine bağlı olarak ayrı notalarında çıkması sağlanır. Ney icrasını gerçekleştiren kişiye ‘’Neyzen’’ denilmektedir. Neylerin bir oktav olarak tiz yapılması olayına ‘’Nısfiye’’ denilmekte iken birbirlerinden farklı olarak yarım ses ölçüsünde akort yapılması olayına ise ‘’Ma’beyn’’ denilmektedir. Türkçemizde ney olarak isimlendiren bu üflemeli müzik aleti diğer adlandırmalarda ise nay, karghy, nye, tuiduk ve nai vb. olarak isimlendirilmekte ve söylenilmektedir. Divân-ı Lügati’t Türk eserinde Kaşgarlı Mahmut Türk kültürünü anlatırken sagu olarak adlandırılan ölüm ve acıların anlatıldığı törenlerde bu müzik aletinin kullanıldığını aktarmıştır. Romanya’da bu müzik aleti için ‘’Nayu’’ şeklindeki adlandırılmaların yanı sıra Arap toplumlarında üflemeli çalgı aletleri genelleme kıstasında ‘’Mizmâr’’ şeklinde kullanılmıştır. Bu çalgı aletine en eski olarak Sümer toplumunda kullanıldığı sanılmakta olup dini törenlerde önemli bir yere sahip olduğu aktarılmaktadır. 

Üflemeli olan bu müzik aletini yapı özellikleri bakımından 3 ayrı bölümden oluşmaktadır. Bunlar;
1) Kamış: Neyin ham maddesi olarak kullanılan kamış, sulak alanlar ve sıcak iklimde yetişmekte olup Hatay ilimiz bu bakımdan yoğunluklu olarak tercih edilmektedir.
2) Başpare: Ney çalgı aletinin üflenildiği bölüm olan üst kısmına takılan yaygın olarak manda boynuzundan yapılan bunun dışında abanoz, şimşir ve fildişi gibi vb. malzemelerle imal edilen sesin bu sayede temiz ve gür çıkmasına yarayan bir donanım bölümüdür. Ney sazı özelliği bakımından Anadolu ile Ortadoğu kullanımını ayırt eden önemli bir kısımdır.
3) Parazvane: Ney müzik aletinin en özel ve hassas kısımları arasında olan alt ile üst bölümlerine yerleştirilmektedirler. Üst tarafta baş parenin yol açacağı hasarları önlerken alt tarafta ise çatlama olaylarına engel olunma görevi görür. Farklı metallerden üretilmektedirler.
Günümüzde ney kullanımı mesnevi ve tasavvuf alanları özelinde gelişmekte ve yaygın bir kullanım alanı oluşturarak bunlarla birlikte daha çok anılmaktadır. Neyin bakımı periyodik aralıklarla yapılmaktadır. Neyin icrası konusunda birçok isim ön plana çıkmakta olup bunlara örnek verecek olursak; Şeyh Mustafa Nakşi Dede, Mehmet Said Dede, Halil Can, Fikret Bertuğ, Yavuz Ballıoğlu, Kutb-ün Nayi Osman Dede, Kutb-ün Nayi Niyazı Sayın gibi vb. birçok isim bulunmaktadır.

Ney Fiyatları

Ney fiyatları, farklı marka ve modellerde üretilen neyler her bütçeye uygun olacak tarzda üretilmekte olup özel üretim yapımlara göre de makul seçenekleri yanında bulundurmaktadır. Kamış, plastik, metal ve cam gibi maddelerden oluşan ve gerek donanımlarında gerek ise yapımlarında doğrudan kullanılan bu ürünler, işçilik ve üretim standartları doğrudan fiyatlara etki etmekte, fiyat aralıklarını belirlemektedir. İsteğinize göre ve kullanım alanınıza göre uygun olan neyleri farklı fiyat ve performans seçenekleri ve garanti olanakları ile rahatlıkla temin edebilirsiniz. Neyin icrasını gerçekleştirerek farklı yolculuklara çıkmanız ve neyin vermiş olduğu o huzurlu sesi en derinlerde hissetmeniz dileğiyle…

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR